LAYİHƏLƏR

LAYİHƏ

Xəzrİ Rezİdens
60+ LAYİHƏ

Xəzrİ Rezİdens

-       Yumşaq landşaft işləri;

-       Topoqrafik işçi heyəti tərəfindən layihə ölçülərini sahə ölçülərinə uyğunlaşdırmaq;

-       Torpaq qazıntı, dolğu və səviyyələmə işləri;

-       Sahə daxilində budama və lazimi yaxşılaşdırma işlərinin görülməsi;

-       Layihə məlumatlarına uyğun zonalar üzrə ağac, kol və qazon yerlərinin təyin edilməsi və əkilməsi;

-       Ağacların qorunması və təmizlik işlərinin görülməsi;

-       Ağac və kollara gübrə, dərman müalicəsinin edilməsi.

Tamamlanma Tarixi
03.09.2020
TUTTO BELLO

DİGƏR LAYİHƏLƏR

YUXARI