ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТОВ

Xəzri Rezidens
60+ ПРОЕКТОВ

Xəzri Rezidens

- Yumşaq lanşaft işləri
- Topoqrafik işçi heyəti tərəfindən layihə ölçülərini sahə ölçülərinə uyğunlaşdırmaq
- Torpaq qazıntı, dolğu və səviyyələmə işləri
- Sahə daxilində budama və lazimi yaxşılaşdırma işlərinin görülməsi
- Layihə məlumatlarına uyğun zonalar üzrə ağac, kol və qazon yerlərinin təyin edilməsi və əkilməsi
- Ağacların qorunması və təmizlik işlərinin görülməsi
- Ağac və kollara gübrə, dərman müalicəsinin edilməsi

Дата Завершения
03.09.2020
Landşaft, besetka, döşəmə
Landşaft, besetka, döşəmə
Landşaft, besetka, döşəmə
Landşaft, besetka, döşəmə
Landşaft, besetka, döşəmə
Landşaft, besetka, döşəmə
Landşaft, besetka, döşəmə
Landşaft, besetka, döşəmə
TUTTO BELLO

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

К НАЧАЛУ