LAYİHƏLƏR

LAYİHƏ

Lənkəran İstİsu və Sağlamlıq Mərkəzİ
60+ LAYİHƏ

Lənkəran İstİsu və Sağlamlıq Mərkəzİ

-   Yumşaq lanşaft işləri;

-       Topoqrafik işçi heyəti tərəfindən Layihə ölçülərini Sahə ölçülərinə uyğunlaşdırmaq;

-       Torpaq qazıntı, dolğu və səviyyələmə işləri;

-       Sahə daxilində budama və lazimi yaxşılaşdırma işlərinin görülməsi;

-       Suvarma sistemləri üçün hazırlıq işləri;

-       Avtomatik suvarma sistemini quraşdırılması;

-       Layihə məlumatlarına uyğun zonalar üzrə ağac, kol və qazon yerlərinin təyin edilməsi və əkilməsi;

-       Ağacların qorunması və təmizlik işlərin görülməsi;

-       Ağac və kollara gübrə, dərman müalicəsinin edilməsi;

-       Parket və kley təchizatı, parket quraşdırılması;

-       Besetka (söhbətlik) quraşdırılması.

Tamamlanma Tarixi
23.07.2020
landşaft, suvarma
landşaft, suvarma
landşaft, suvarma
landşaft, suvarma
landşaft, suvarma
landşaft, suvarma
landşaft, suvarma
landşaft, suvarma
landşaft, suvarma
TUTTO BELLO

DİGƏR LAYİHƏLƏR

YUXARI