LAYİHƏLƏR

LAYİHƏ

28 May və D. Əlİyeva küçələrİnİn kəsİşməsİndə yerləşən park
60+ LAYİHƏ

28 May və D. Əlİyeva küçələrİnİn kəsİşməsİndə yerləşən park

Parkın  tam olaraq inşası.

Tamamlanma Tarixi
13.06.2019
TUTTO BELLO

DİGƏR LAYİHƏLƏR

YUXARI