Bağ mebeli

Toxunma mebellər

Tik ağacından mebellər

Metal ilə işlənmiş mebellər

Tik və merbau ağaclarından istehsal edilmiş bağ mebelləri ilə yanaşı metal əsaslı, təbii və suni rattandan toxunmuş bağ mebelləri özünəməxsus dizaynı, rahatlığı, uzun müddət istismara davamlılığı ilə seçilir. Bu mebelləri bütün fəsillərdə açıq havada istifadə etmək mümkündür.