Tuttobello


Bərkidici vasitələr, aksesuarlar


Almaniya və İsveçdən gətirilmiş bərkidici vasitələr, praktikliyi, uzunömürlülüyü və etibarlılığı ilə digər analoji vasitələrdən seçilir. Tikinti-quraşdırma işlərinin daha keyfiyyətlə həyata keçirilməsi üçün müxtəlif təyinatlı aksesuarlar da təklif olunur.