Tuttobello


Mozaikalar


Mozaikalar deformasiyaya davamlı materialların üzərində ənənəvi və ekzotik ağac növlərindən müxtəlif ölçülərdə, standart və individual dizaynda hazırlanır. Mozaikaların səthi parketlərdə olduğu kimi müxtəlif parlaqlığa malik lak və yağlardan istifadə etməklə işlənir. Kompozisiya və naxışların hazırlanmasında, əsasən, müxtəlif təbii rənglərdə olan ekzotik və ənənəvi ağac növlərindən istifadə edilir.